Dairysense v3. Sürü Yönetim Sistemi

  • Sağım başlangıcından önce hayvanın bilgilerini otomatik olarak kontrol eder. Hayvan daha önceden sağım dışı tutulmuşsa sağımhane personelini görsel ve sesli uyarı sistemi ile uyarır. 
  • Sağım başlangıcında gerekli miktarda memeye masaj yaparak süt salınımını hızlandırır. 
  • Gerekli nabız değerlerine göre sağımını hassas bir şekilde devam ettirir. Sağım süreci boyunca süt verimi, akış hızı, iletkenlik , sıcaklık ve sağım süresini kayıt altında tutarak gösterge panelinde bildirim sağlar.
  • Sağılan sütü her an takip ederek süt salınımı yavaşladığında sağımı otomatik bitirmeyi takip eder. 
  • Süt salınımı bittikten sonra kör sağım yapmadan sağımı otomatik olarak bitirir.