Dünya Çiftçiler Günü'nde, dünya genelindeki tüm çiftçilere saygı ve takdirlerimizi sunmak istiyoruz. Çünkü çiftçiler, hayatımızın temelini oluşturan gıda üretiminin en önemli unsurlarıdır. Toprakları işleyen, bitkileri yetiştiren ve hayvanları besleyen çiftçiler, sağlıklı ve güvenli gıda tedarik etmemizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda…